RSS és un format d'arxiu de la família XML desenvolupat específicament per a llocs de notícies i weblogs que s'actualitzen amb freqüència i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. A això se li diu sindicació.

L'acrònim s'usa per als següents sistemes de comunicació estándar:

Els programes que llegeixen i presenten fonts RSS de diferents procedències es denominen agregadors.

Una de les aplicacions més notables d'aquest format de sindicació es dóna en els weblogs. Gràcies als agregadors o lectors de feeds (programes o llocs que permeten llegir les fonts RSS) es poden obtenir resums de tots els weblogs que es desitgi des de l'escriptori del teu sistema operatiu, programes de correu electrònic o per mitjà d'aplicacions web que funcionen com a agregadors. No és necessari obrir el navegador i visitar tantes webs.

Però més important encara és que a partir d'aquest format s'està desenvolupant una cadena de valor nova en el sector dels continguts que està canviant les formes de relació amb la informació tant dels professionals i empreses del sector com dels usuaris. Bloglines, Feedster, Plazoo, Feedness, Retronimo, YourFeeds, Amazon, AllConsuming, NewsIsFree, sindic8, Blogdigger, i un llarg etcètera d'empreses estan explorant noves formes d'ús i distribució de la informació.

La sindicació no és solament un fenomen vinculat als weblogs (encara que aquest s'ha fet més patent a causa de la popularització dels weblogs). Sempre s'han sindicat continguts i s'ha compartit tota mena d'informació en format XML, d'aquesta forma podem oferir continguts propis perquè siguin mostrats en altres pàgines de forma integrada, la qual cosa augmenta el valor de la pàgina que mostra el contingut i també ens genera més valor, ja que normalment la sindicació sempre enllaça amb els continguts originals.

Però més important encara és que a partir d'aquest format s'està desenvolupant una cadena de valor nova en el sector dels continguts que està canviant les formes de relació amb la informació tant dels professionals i empreses del sector com dels usuaris. Bloglines, Feedster, Plazoo, Feedness, Retronimo, YourFeeds, Amazon, AllConsuming, NewsIsFree, sindic8, Blogdigger, i un llarg etcètera d'empreses estan explorant noves formes d'ús i distribució de la informació.

La sindicació no és solsament un fenomen vinculat als weblogs (encara que aquest s'ha fet més patent a causa de la popularització dels weblogs). Sempre s'han sindicat continguts i s'ha compartit tota mena d'informació en format XML, d'aquesta forma podem oferir continguts propis perquè siguin mostrats en altres pàgines de forma integrada, la qual cosa augmenta el valor de la pàgina que mostra el contingut i també ens genera més valor, ja que normalment la sindicació sempre enllaça amb els continguts originals.