Federaciˇ catalana de Hockey
 

Junta directiva

President: Narcís Carrió i Barreras

Vicepresident primer: Salvador Salvatella i Vila

Vicepresident segon: Ricard Ruiz i Baylach

Secretari: Josep Miquel Colomer i Espinet

President Col·legi Català d’Àrbitres: Dario Lázaro García

President Comitè de Competició: Pedro Alcántara García-Briones

Tresorer: Antonio Bozal Ferrer

Vocals:
Rafael Garrido Oliva
Jordi Ribes i Reves

Gerent
Aleix Noblom i Escudé