Federaciˇ catalana de Hockey
 

Convocatòria

10 de juny de 2015

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

LLOC : FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY
Rambla Catalunya 5 3er 1a, 08007 BARCELONA
HORA : 18:45 hores en primera convocatòria.
19:00 hores en segona convocatòria.

CONVOCATÒRIA

Conforme el que disposa l’article 25 dels Estatuts de la Federació, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper 10 de juny de 2015, a les 18,45 h., en primera convocatòria i a les 19:00 h., en segona convocatòria, a la seu federativa, Rambla Catalunya, 5 (08007 Barcelona), d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Informe del President i aprovació de la memòria d’activitats de la temporada.
3. Aprovació dels comptes anuals i de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
4. Aprovació del pressupost per l’exercici econòmic de l’any 2015.
5. Nomenament d’auditors dels comptes anuals de l’exercici 2015.
6. Revisió de tarifes d’inscripció, quotes i llicències.
7. Aprovació del calendari de competicions per a la temporada 2015-2016.
8. Informe del Col·legi Català d’Àrbitres de la temporada 2014-2015.
9. Propostes que formuli la Junta Directiva de la Federació Catalana de Hockey.
10. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea.
11. Designació dels interventors per signar l’acta de l’Assemblea.
12. Torn obert de paraules.

NARCÍS CARRIÓ BARRERAS
PRESIDENT FCH
Barcelona, 5 de maig del 2015